Principes van animatie

Al in 1930 kwam de Walt Disney studio met 12 principes die belangrijk zijn bij het maken van een animatie. Deze principes waren een resultaat van ervaring en ze kwamen tegemoet aan het verlangen van Disney om realistisch ogende films te maken. Deze principes worden niet altijd gebruikt en er zijn vele briljante momenten gemaakt in animatiefilms zonder de kennis van deze principes. Toch zijn deze principes een richtlijn en tegelijk een inspiratie voor zowel de hobbyisten als professionele animators. Ze vergroten de geloofwaardigheid van de personages en scènes uit de film.

Squash en Stretch
Het doel van dit principe is om een getekend figuur gewicht, volume en flexibiliteit te geven. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een bal. Wanneer een bal wordt gegooid en in de lucht hangt, is hij rond. Zodra hij de grond raakt wordt hij zichtbaar ovaal. Als hij weg stuitert is hij nog iets ovaal om weer rond te eindigen. Door dit als zodanig weer te geven, wordt de indruk gewekt dat de bal enigszins flexibel is.

Anticipatie
Voor de kijkers moet te zien moet zijn dat een beweging wordt voorbereid. Dat maakt de beweging realistisch en beter afleesbaar voor de kijker. Meestal is de voorbereidende beweging precies in de tegenovergestelde richting als de eigenlijke beweging.

Een danser springt bijvoorbeeld niet plotsklaps van de vloer. Dit wordt voorbereid door te buigen door de knieën. Deze beweging is het anticiperen op de sprong. Een golfer zwaait eerst zijn stick naar achteren voordat de eigenlijke slag komt. Het kan ook gebruikt worden bij minder actieve handelingen zoals kijken naar een object dat opgepakt gaat worden.

Storytelling
Het idee achter het specifieke stukje animatie moet worden opgevoerd in een volkomen duidelijke en nauwkeurige manier, als aan het publiek comfortabel met de reeks van gebeurtenissen wordt verwacht dat zij de animator volgen door te maken . Het verhaal moet maatregelen voor te leggen met anticipatie , zoals de stereotiepe verzamelen van de adem en puffend de schouders voordat marcheren in een conflict . Eenvoudige fysieke aanwijzingen van opzet of doel kan een geanimeerd verhaal vooruit te rijden .

Direction
Dit principe is gebaseerd op toneelschikking zoals het in film en theater ook wordt gebruikt. Het is het proces van het selecteren, ontwerpen en aanpassen van de ruimte waarin gefilmd wordt, maar ook het ordenen van de beweging van de spelers.

In de praktijk betekent dit dat er goed gelet wordt op de houding en actie van een figuur. Ook moet er effectief gebruik gemaakt worden van close-ups en shots op middelmatige of grote afstand. De camera moet in de juiste hoek en positie gebruikt worden en het gebruik van licht en schaduw moet goed zijn.

De Kijk
Zonder zorgvuldige aandacht voor de algemene look en feel van uw animatie , is het onmogelijk om het te laten samenkomen . Met verschillende kunstenaars betrokken , moet er een verenigende stijl aan de personages en de wereld ontwerp. De tekening moet top – notch zijn om consistente kwaliteit te handhaven , en de personages moeten kunnen ongehinderd bewegen door de beperkingen van de betrokken kunstenaars.

BRON: http://www.nldit.com/software/animation-software/201309/98865.html en https://muziek-en-film.infonu.nl/film-en-video/93223-animatiefilms-belangrijke-principes.html