loader image

Vocvo

VOCVO

Animatie

Deze productie had als doelstelling om een explainer video te maken over de activiteiten van Vocvo vzw, omtrent het Learning Inside Out (LIO) project. Dit project wordt ondersteunt door het Europees sociaal Fonds en gebeurde in samenwerking met Leerwinkel West-Vlaanderen.

Dit is een unieke website die een moderne browser vereist om te kunnen werken!

Gelive vandaag een upgrade te doen